Υποβολή Αιτήματος


Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στα προβλήματά σας, μέσω της Γνωσιακής Βάσης, μπορείτε να υποβάλετε Αίτημα Υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


 Generic Support

Qualsiasi richiesta generica su i nostri servizi

 Game Server

Game Server Support

 Server Dedicati

Qualsiasi problema relativo al tuo server Dedicato

 Billing

Per qualsiasi problema di fatturazione

 Domini

Problemi di registrazione, trasferimento domino

 Server Voip TeamSpeak

Per qualsiasi problema relativo al tuo server Voce